Pellets d’amorçage surdosés Cap River – 2 mm

7.49